Vilkår

Booking af lektioner

Lektionerne bookes fra gang til gang, men eleven er velkommen til at booke flere lektioner af gangen for at sikre sig de ønskede tider.

Aflysning / flytning af lektioner

Eleven kan aflyse eller bede om at få rykket en aftalt lektion indtil

8 dage inden lektionen finder sted. Bliver eleven forhindret i at møde til den aftalte lektion uden at have meldt afbud inden tidsfristen, bliver lektionen ikke erstattet og vil derfor resultere i et klip i kortet. Aflyser underviseren vil lektionen naturligvis blive erstattet af en ny lektion.

Noder

Eleven vil få udleveret kopier af det nødvendige nodemateriale, men kan blive bedt om selv at gå på biblioteket efter noder ved særlige ønsker for repertoire.

Betaling

Undervisningen betales altid forud ved køb af klippekort med 5 eller 10 gange (første lektion undtaget, her betales ved lektionens afslutning). Klippekortet betales lektionen før det tages i brug. Priserne reguleres årligt. Købte klippekort er naturligvis stadig gyldige efter en evt. prisstigning.